Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Lekcia Čistička vody

Cieľ lekcie:

Deti sa naučia rozlíšiť pitnú vodu, úžitkovú a odpadovú. Vyrobia si čističku vody a na jej princípe porozumejú postupu pri čistení vody v prírode a v čistiacich zariadeniach.

Opýtajte sa Vašich detí:

 • Aké druhy vody poznáte?
 • Čím všetkým môže byť voda znečistená?
 • Je možné, aby sa voda v prírode sama vyčistila?
 • Ako vzniká odpadová voda?
 • Prečo sme v čističke používali piesok a štrk?
 • Prečo používame pri čistení vody uhlie?
 • Ako sa nazýva zariadenie, v ktorom sa čistí odpadová voda?

Znečistenie vody

Znečistenie vody je v súčasnosti veľkým problémom, pretože obmedzuje prístup časti ľudí k pitnej vode a je jednou z hlavných príčin smrti a ochorení. Znečisťovanie vody má veľa príčin. Môže sa jednať o znečistenie pôdou a ílovitými časticami (napr. ako následok zosuvu pôdy, sopečnej činnosti), toxickými látkami (napr. ťažké kovy z motorových vozidiel, čistiace a dezinfekčné prípravky, kyseliny používané pri ťažbe), priemyslové kaly, tuky, oleje... Znečistenie vody ide obmedziť čistením odpadových vôd rôznymi metódami.

 
Znečistenie vody
Obrázok Bishnumati river od Francisco Anzola [CC-BY-2.0], via Flickr

Odpadová voda

Názov odpadová voda sa používa pre vodu, ktorej kvalita bola zhoršená ľudskou činnosťou, tzn. Taká voda, ktorý bola použitá v domácnostiach, v poľnohospodárstve alebo v priemysle.

Odpadové vody môžeme rozdeliť na:

 • splaškové (komunálne) – vody vznikajú každodennou ľudskou činnosťou, teda pochádzajú hlavne z domácností

 • priemyslové – tieto vody vznikajú v priemyslových pôdach a môžu mať rôzne zloženie, napr. odpadové vody chemických závodov, hutnický priemysel, papierne, potravinárstvo atď.

 

Odpadová voda
Obrázok Wastewater effluent od Nigel Wylie (Author) [Public domain], via Wikimedia Commons

Čistenie odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd je proces zlepšovania kvality odpadových vôd, ktorý prebieha buď v čističkách odpadových vôd alebo samovoľne v prírode samočistením.

Samočistenie vody v prírode

Samočistenie ej prirodzený proces, kedy sa voda čistí pomocou mikroorganizmov a vzdušného kyslíka, v prípade podzemných vôd tiež filtráciou cez geologické vrstvy. Najvyššiiu účinnosť samočistenia vôd dosahujeme odparovaním a opätovnou kondenzáciou. Na princípe samočistenia pracujú biologické čističky vôd – tzv. koreňové čističky odpadových vôd.

 

Koreňová čistička vôd
Obrázok SchemConstructedWetlandSewage (Upraveno) od WWG and Yayasan IDEP Foundation [Public domain], via Wikimedia Commons

Spôsoby čistenia odpadových vôd

Na čistenie odpadových vôd sa spravidla používajú tri základné metódy čistenia:

 • mechanické – pri mechanickom usadzovaní spôsobe čistenia sa používajú rôzne sitá, lapače, sedimentačné nádrže ...

 • chemické – pri chemických metódach  sa využívajú rôzne chemické reakcie (zrážacie reakcie, neutralizácia kyselín a zásad atď.) podľa toho, aké množstvo látky je potrebné odstrániť.

 • biologické – u biologického spôsobu čistenia  sa odbúravajú organické látky činností rôznych druhov špeciálne vypestovaných baktérií. Biologickému čisteniu vždy predchádza mechanické alebo chemické čistenie, alebo oboje.

 

Čistička odpadových vôd
Obrázek Wastewater treatment plant Hostivice By JanSuchy (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Čističky odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd alebo je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Podľa nariadenia Európskej Únie musí mať každé mesto alebo obec nad 2 tisíc obyvateľov vybudovanú vlastnú čistiareň odpadových vôd, a mestá nad 10 tisíc obyvateľov pokročilejšiu čistiareň odpadových vôd

Odpadová voda je do čističky privádzaná s pomocou kanalizačných sít. Privedená voda najprv prechádza mechanických stupňom čistenie, kde sa nachádzajú rôzne sitá, lapače, sedimentačné čistenie. Následne voda nad usadenou vrstvou nečistôt potom pokračuje ďalej do biologického stupňa čistenia. Tu sa využívajú vypestované baktérie, a následne nasleduje druhá časť sedimentácie, kde dochádza k opätovnému usadzovaniu ostávajúcich nečistôt na dne, nad ktorým je už čistá voda, ktorá opúšťa čističku.

 

Schéma čističky odpadových vôd
Obrázok Usine de dépollution (upraveno) od Josefpm [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Pokiaľ Vás téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac:

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

Návštevou týchto stránok súhlasíte s použitím súborov cookies od nás a tretích strán najmä za účelom analýzy návštevnosti. Viac informácií tu.
cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk