VĚDA NÁS BAVÍ pro MŠ

Zábavný kroužek pro nejmenší "vědátory"

Vedecký krúžek pre deti - MŠ

V krúžku sa malí predškoláci zoznámi hravou a zábavnou formou s tajomstvom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, biológia atď.). Prvý polrok budeme skúmať vulkanizmus, nenewtonskou kvapalinu, zaoberať sa hustotou, salinitou aj daktyloskopia a mnohými ďalšími javmi a vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.

Zobraziť prehľad škôl

Pre koho je projekt určený?

 • pre zvedavé deti v predškolskej triede MŠ (5 - 6 rokov)

Náplň lekcií

 • Deti v krúžku vykonávajú jednoduché a bezpečné experimenty v rôznych oblastiach (napr. magnetizmus, vulkanizmus, salinita, vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok, pohyb živočíchov, atď).
 • Lektor najskôr deťom zrozumiteľnou a hravou formou vysvetlí podstatu fungovania daného javu, ktorý si následne ukážu a overia na jednoduchých experimentoch, napr. vyrobia si sopku, lietajúceho motýlika, telefón, a pod.
 • Preberané témy sa snažíme spojiť s reálnymi príkladmi zo života, ktoré už deti poznajú.
 • Pokusy sú navrhnuté pre deti v predškolskej triede, teda nie sú nebezpečné, ani zložité. Používame pri nich bežne dostupný materiál, ako špajdle, kancelárske sponky, balóniky, slamky, plastové poháre a pod.
 • Pre získanie certifikátu na záverečnej hodine je potrebné počas jedného polroka absolvovať aspoň 10 lekcií z 14.

Kedy, kde a ako krúžky prebiehajú

 • V materských školách v rôznych krajích SR.
 • 1x do týždňa (45 min), v priestoroch materskej školy.
 • 14 lekcií/polrok (Deti je možné prihlásiť aj počas polroka).
 • Skupinové vyučovanie (7 – 12 detí, tímy zložené z 3 členov).
 • Deti prevezme lektor v dopredu dohodnutom čase, lekcie budú prebiehať vo vyhradených priestoroch materskej školy. Lektor zodpovedá za bezpečnosť detí a dodržovanie vnútorného poriadku a pravidiel materskej školy po celú dobu trvania lekcie a za osobné odovzdanie detí zodpovednej osobe z materskej školy po skončení každej lekcie.
 • Deťom je poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky.
 • Nahradenie lekcií v prípade prázdnin alebo sviatkov je samozrejmosť – nebojte sa, deti nikdy o žiadnu lekciu neprídu, lekcie sa len o týždeň posunú

Cena

 • 65 Eur/polrok*
 • Deti je možné prihlasovať aj v priebehu polroka.

Cena zahŕňa

 • skúsených vyškolených lektorov
 • materiál na experimenty
 • odmeny pre deti (certifikáty atď.)
 • prenájom priestorov
 • pravidelné informácie pre rodičov
 • kopec zábavy:-)

(*cena se môže na jednotlivých školách líšiť)

Zobraziť prehľad škôl

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

zdieľať