Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Sběratelské odznaky a osvědčení

Každé pololetí je reprezentováno sběratelským odznakem a osvědčením s unikátním vědeckým tématem. Přihlášené děti (které mají řádně zaplaceno) dostanou základní odznak a na konci pololetí či tábora také osvědčení o úspěšném absolvování.

Přejeme našim malým vědcům, ať se odznaky i osvědčení stanou symbolem zábavy, vstupenkou do skvělého světa vědy a základem jejich sbírky.

Školní rok 2019/2020

1. pololetí 2019/2020 - odznak a osvědčení DIMITRIJ IVANOVIČ MENDĚLEJEV

D. I. MENDĚLEJEV byl ruský chemik. Je objevitelem periodického zákona prvků a tvůrcem původní periodické tabulky chemických prvků.
Popisem periodického zákona prvků předpověděl objev mnoha dalších, tehdy ještě neznámých, chemických prvků.

více informací

 

Školní rok 2018/2019

2. pololetí 2018/2019 - odznak a osvědčení Leonardo da Vinci

Da Vinci byl talentovaný vynálezce, skvělý kreslíř, úžasný malíř, sochař, architekt i vědec. Pilně pracoval, dožil se věku 67 let. Kreslil „studijní kresby“, lidí i zvířat, pečlivě si překresloval různé detaily (svaly a jejich napojení na kosti, ruce a nohy, zachycení pohybu, atd.) a z toho se učil. To bylo užitečné k tomu, že pak velmi dobře znal proporce lidského těla a znalosti využíval při navrhování svých vynálezů, nejen u „létajících strojů“.

více informací

1. pololetí 2018/2019 - odznak a osvědčení Stephen Hawking

Stephen William Hawking byl britský vědec a jeden z nejznámějších popularizátorů vědy. Významně přispěl zejména k různým oborům kosmologie a kvantové gravitace.

více informací

 

Školní rok 2017/2018

2. pololetí 2017/2018 - odznak a osvědčení Mikuláš Koperník

Mikuláše Koperníka můžeme právem považovat za všestrannou osobnost renesančního období. V Polsku, své vlasti, se po studiích uplatnil nejen ve všech oborech, které studoval, ale navíc v národohospodářství i v politickém životě. Zastával během života řadu vysokých funkcí, byl i generálním administrátorem celé warmijské oblasti a nejeden čas zastupoval i biskupa. Kromě toho řídil i obranu hradu Olštýna při nájezdech německých rytířů. Lze tedy říci, že bylo vlastně štěstím, že svůj intelekt přes množství jiné práce a neklid doby uplatnil právě v astronomii.

více informací

1. pololetí 2017/2018 - odznak a osvědčení František Křižík

František Křižík, významný český elektrotechnik a vynálezce, je i v dnešní době nazýván českým Edisonem, a to nejenom proto, že se narodil ve stejném roce jako Thomas Alva Edison. Bez nadsázky se dá říci, že se zasloužil o elektrifikaci českých měst. Tím ovšem jeho zásluhy zdaleka nekončí.

více informací

 

Školní rok 2016/2017

LETEM ZOO SVĚTEM - Vznik a vývoj živočišné říše na naší planetě

Příměstský tábor, kde se děti zábavnou formou seznámí se všemi skupinami živočichů, které obývají naši modrou planetu.

více informací

TAJEMSTVÍ VESMÍRU - Vznik a vývoj vesmíru

Na příměstském táboře malí astronomové navštíví mnoho zajímavých míst a samozřejmě jsou pro ně připraveny i tematické experimenty.

více informací

Vědecké léto 2017 - Vznik a vývoj života na Zemi aneb od Pravěku k „Robověku“

Letní příměstský tábor pro malé vědátory. Děti objeví sílu přírodních živlů, tělesnou stavbu člověka a postaví si nejrůznější mechanické stroje a rakety.

více informací

2. pololetí 2016/2017 – odznak a osvědčení Jan Evangelista Purkyně

Přestože byl Jan Evangelista Purkyně všestranně zaměřen, a to v oblasti medicíny, biologie, fyziologie, filozofie a poezie, tak se nejvíce proslavil po publikaci svého příspěvku o živočišných tkáních složených z buněk s jádry v roce 1837. Stal se tak jedním ze spoluzakladatelů nového podoboru biologie známého jako cytologie.

více informací

1. pololetí 2016/2017 - Odznak Génius - Nikola Tesla

Tématem odznaku je patron pro toto pololetí Nikola Tesla. Sběratelské odznaky Genius může získat každé dítě, které absolvovalo vědecký kroužek a správně zodpovědělo kvízové otázky z určité vědní oblasti. Tyto odznaky jsou skutečně určeny těm nejlepším vědátorům.

více informací

1. pololetí 2016/2017 - odznak a osvědčení Nikola Tesla

Nikola Tesla byl geniální vynálezce srbského původu. Byl průkopníkem na poli fyziky především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce Tesla.

více informací

 

Školní rok 2015/2016

Vědecké léto 2016 - Je Země placatá?

Na našich příměstských táborech se děti originálním způsobem naučí základní znalosti z různých vědeckých oborů a následně si je v rámci celotáborové hry zajímavou a hravou formou ověří v praxi pomocí poutavých experimentů. Tento rok zní téma Věda v průběhu staletí aneb je Země placatá?

více informací

Odznak Génius pro 2. pololetí - Dionýz Štúr

Tématem odznaku je patron pro toto pololetí Dionýz Štúr. Sběratelské odznaky Genius může získat každé dítě, které absolvovalo vědecký kroužek a správně zodpovědělo kvízové otázky z určité vědní oblasti. Tyto odznaky jsou skutečně určeny těm nejlepším vědátorům.

více informací

2. pololetí 2015/2016 - patron Dionýz Štúr

Významný slovenský geolog a paleontolog, ředitel Říšského geologického ústavu ve Vídni. Zabýval se geologickým mapováním a fytopaleontologií Rakouska, Čech, Moravy a Slovenska. Publikoval okolo 300 vědeckých prací. Prosazoval teorii o proměnlivosti druhů (ještě před vydáním Darwinova díla). Zavedl terminologii pro pojmenování krasových jevů odvozenou z pojmenování v Dalmácii, Chorvatsku a Slovinsku (mnohé tyto názvy se používají dodnes i ve světě). Je autorem pojmenování pohoří Nízké Tatry.

více informací

Odznak Génius pro 1. pololetí - Otto Wichterle

Tématem odznaku je patron pro toto pololetí Otto Wichterle. Sběratelské odznaky Genius může získat každé dítě, které absolvovalo vědecký kroužek a správně zodpovědělo kvízové otázky z určité vědní oblasti. Tyto odznaky jsou skutečně určeny těm nejlepším vědátorům.

více informací

1. pololetí 2015/2016 - odznak Otto Wichterle

Světově proslulý český vědec a vynálezce patřil ve své době ke geniálním vizionářům. Zdokonalil a zasloužil se o celosvětové rozšíření měkkých kontaktních čoček. Byl považován u nás za zakladatele makromolekulární organické chemie. Objevil umělé polyamidové vlákno silon, surovinu pro výrobu silonek. Byl oceněn III. Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.

více informací

 

Školní rok 2014/2015

Vědecké léto 2015 - odznak a certifikát Voda nás baví

Kapka vody, známá také pod názvem životodárná kapalina, oxidan či H2O je stará téměř jako náš svět. Její život je značně proměnlivý až magický, je schopna na sebe vzít mnoho podob, od kapalného skupenství, přes pevné skupenství ve formě ledu až po plynnou strukturu, jako je vodní pára. Mimochodem, věděli jste, že právě vodní pára je uváděna jako hlavní plyn způsobující globální oteplování? Bez vody by nebyl život, voda je nejdůležitější surovinou na Zemi. Naše planeta je téměř ze 70 % pokryta vodou. A nejenom to...

více informací

Odznak Génius pro 2. pololetí - Marie Sklodowská-Curie

Tématem odznaku je patron pro toto pololetí Marie Sklodowská-Curie. Sběratelské odznaky Genius může získat každé dítě, které absolvovalo vědecký kroužek a správně zodpovědělo kvízové otázky z určité vědní oblasti. Tyto odznaky jsou skutečně určeny těm nejlepším vědátorům.

více informací

2. pololetí 2014/2015 - odznak Marie Sklodowská-Curie

Francouzská fyzička a chemička polského původu byla nejprve vůbec první ženou - profesorkou fyziky na Sorbonně, poté přispěla rozhodující měrou k založení Ústavu pro radium v Paříži a stala se jeho ředitelkou. Zavedla pojem radioaktivity pro jaderné záření. S manželem P. Curiem objevili prvky polonium a radium. Dvakrát získala Nobelovu cenu - v r. 1903 (spolu s P. Curiem a A. H. Becquerelem) a poté znovu v r. 1911.

více informací

Odznak Génius pro 1. pololetí - Isaac Newton

Tématem odznaku je patron pro toto pololetí Isaac Newton. Sběratelské odznaky Genius může získat každé dítě, které absolvovalo vědecký kroužek a správně zodpovědělo kvízové otázky z určité vědní oblasti. Tyto odznaky jsou skutečně určeny těm nejlepším vědátorům.

více informací

1. pololetí 2014/2015 - odznak Isaac Newton

Jestli na Isaaca Newtona spadlo jablko ze stromu, nevíme. Víme ale, že to byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva a že učinil z fyziky moderní a ucelenou vědu na úrovni dnes nazývané klasická fyzika.

více informací

 

Školní rok 2013/2014

Vědecké léto 2014 - odznak a certifikát Charles Darwin

Jméno Charlese Darwina si většina z nás spojí s teorií evoluce. Není se, co divit, ve své době šlo o velice průlomový objev a naše současné poznatky se od něho odvíjejí. Charles Darwin byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Objevil mnoho fosílií i živých tvorů do té doby vědě neznámých, prosadil novou teorii o původu člověka, sepsal slavnou knihu O původu druhů.

více informací

Odznak Génius pro 2. pololetí - Louis Pasteur

Tématem odznaku je patron pro toto pololetí Louis Pasteur. Sběratelské odznaky Genius může získat každé dítě, které absolvovalo vědecký kroužek a správně zodpovědělo kvízové otázky z určité vědní oblasti. Tyto odznaky jsou skutečně určeny těm nejlepším vědátorům.

více informací

2. pololetí 2013/2014 - odznak Louis Pasteur

Přestože měl Louis Pasteur mimo jiné i malířský talent, stal se z něj slavný zakladatel nových vědeckých oborů stereochemie (nauka o prostorovém uspořádání atomů v molekulách), mikrobiologie (věda studující mikroorganismy) a imunologie (věda zabývající se zkoumáním imunitního systému). Louis Pasteur je také objevitelem vakcín proti sněti slezinné a vzteklině a celkově je jedním z nejvýznačnějších vědců 19. století.

více informací

Odznak Génius pro 1. pololetí - Galileo Galilei

Tématem odznaku je patron pro toto pololetí Galileo Galilei. Sběratelské odznaky Genius může získat každé dítě, které absolvovalo vědecký kroužek a správně zodpovědělo kvízové otázky z určité vědní oblasti. Tyto odznaky jsou skutečně určeny těm nejlepším vědátorům.

více informací

1. pololetí 2013/2014 - odznak Galileo Galilei

Galileo byl první astronom, který využíval vědu a vědecké metody k ověření nebo vyvrácení teorií o vesmíru. Do té doby poskytovali výklady o vesmíru církev a její představitelé. V roce 1609 slyšel Galileo o novém vynálezu zvaném teleskop neboli dalekohled. Rozhodl se, že jeden takový postaví a použije jej na pozorování vesmíru.

více informací

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování