Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Zberateľské odznaky

Každý polrok bude reprezentovaný zberateľským odznakom. Prajeme našim malým vedcom, aby sa odznak stal symbolom zábavy, vstupenkou do skvelého sveta vedy a aby bol základom ich zbierky.

Odznak sa nedá zakúpiť. Dostávajú ho iba deti, ktoré sa zúčastňujú krúžku VEDA NÁS BAVÍ.

 

Poznámka: Odznak dostávajú všetky deti, ktoré sa na krúžok prihlásia včas a majú zaplatené v riadnom termíne splatnosti.

Školní rok 2016/2017

Nikola Tesla byl geniální vynálezce srbského původu. Byl průkopníkem na poli fyziky především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce Tesla.

Mezi Nikolou Teslou a Thomasem Edisonem se rozpoutala tzv. Válka proudů o lepší využitelnost stejnosměrného či střídavého proudu. Edison se neštítil použít praktiky podobné mafiánskému vyřizování účtů či válečné propagandě. Souboj vynálezců přinesl lidstvu pokrok ale také první popravu na elektrickém křesle.

viac informácií

 

Školní rok 2015/2016

2. polrok 2015/2016 - odznak Dionýz Štúr

Významný slovenský geológ a paleontológ, riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Zaoberal sa geologickým mapovaním a fytopaleontológiou Rakúska, Čiech, Moravy a Slovenska. Publikoval okolo 300 vedeckých prác. Presadzoval teóriu o premenlivosti druhov (ešte pred vydaním Darwinovho diela). Zaviedol terminológiu pre pomenovanie krasových javov odvodenú z pomenovaní v Dalmácii, Chorvátsku a Slovinsku (mnohé tieto názvy sa používajú dodnes i vo svete). Je autorom pomenovania pohoria Nízke Tatry.

viac informácií

1. polrok 2015/2016 - odznak Otto Wichterle

Otto Wichterle je svetovo známy český vedec a vynálezca, ktorý vo svojej dobe patril ku geniálnym vizionárom. Zdokonalil a zaslúžil sa o celosvetové rozšírenie mäkkých kontaktných šošoviek. V Českej Republike bol považovaný za zakľadateľa makromolekulárnej organickej chémie. Objavil umelé polyamidové vlákno silon, surovinu, z ktorej sa vyrábajú silonky. Bol ocenený III. Rádom Tomáša Garrigua Masaryka.

viac informácií

 

Školní rok 2014/2015

1. polrok 2014/2015 - odznak Isaac Newton

Či naozaj na Isaaca Newtona spadlo jablko zo stromu, nevieme. Vieme ale, že to bol anglický fyzik, matematik, astronóm, prírodný filozof, alchymista a teológ, ktorý je často považovaný za jednu z najvplyvnejších osôb v dejinách ľudstva a že z fyziky urobil modernú a ucelenú vedu na úrovni dnes nazývanej klasická fyzika.

viac informácií

 

Školní rok 2013/2014

Vedecké leto 2014 - odznak a certifikát Charles Darwin

Meno Charlesa Darwina si väčšina z nás spojí s teóriou evolúcie. Niet sa čo čudovať, v tej dobe išlo o veľmi prelomový objav a naše súčasné poznatky sa od neho odvíjajú. Charles Darwin bol britský prírodovedec a zakladateľ evolučnej biológie. Objavil veľa fosílií a živých tvorov do tej doby vede neznámych, presadil novú teóriu o pôvode človeka, spísal slávnu knihu O pôvode druhov.

viac informácií

2. polrok 2013/2014 - odznak Louis Pasteur

Aj napriek tomu, že mal Louis Pasteur okrem iného i maliarsky talent, stal sa z neho slávny zakladateľ nových vedeckých oborov ako stereochémia (náuka o priestorovom usporiadaní atómov v molekulách), mikrobiológia (veda študujúca mikroorganizmy) a imunológia (veda zaoberajúca sa skúmaním imunitného systému) Louis Pasteur je tiež objaviteľom vakcíny proti besnote a celkovo je jedným z najvýznamnejších vedcov 19. storočia.

viac informácií

1. polrok 2013/2014 - odznak Galileo Galilei

Galileo bol prvý astronóm, ktorý využíval vedu a vedecké metódy k overeniu alebo vyvráteniu teórie o vesmíre. Do tej doby poskytovali výklady o vesmíre cirkev a jej predstavitelia. V roku 1609 počul Galileo o novom vynáleze nazývanom teleskop alebo ďalekohľad. Rozhodol sa, že jeden taký postaví a použije ho na pozorovanie vesmíru.

viac informácií

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk