Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Exkurzie

Mám záujem o akciu

Pokiaľ máte o akciu záujem alebo sa chcete len viac informovať, neváhajte nás kontaktovať, radi Vaše otázky zodpovieme.

 

Spracovanie osobných údajov poskytnutých v tomto formulári je neodmysliteľné pre plnenie zmluvy či rokovania o ponuke služieb. Osobné údaje nebudú poskytnuté inému subjektu. Viac pozri Zásady spracovania osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

spoločností VEDA NÁS BAVÍ n.o., IČO 45 741 697, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri vedeným pod číslom OVVS-53525/420/2013-NO (ďalej len "Správca").

Súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, boli na základe tohto súhlasu spracované za účelom zasielania obchodných oznámení po dobu troch (3) rokov, najdlhšie však do odvolania tohto súhlasu.

Som si vedomí/á práva svoj súhlas neposkytnúť a ďalej svojich práv súhlas kedykoľvek odvolať či upraviť, požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, ich opravy alebo vymazaniu, poprípade obmedzenia spracovania a práva vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj práva na prenositeľnosť údajov.

Mal/a som možnosť zoznámiť sa so Zásadami spracovanie osobných údajov.

Výslovne prehlasujem, že som oprávnení/ná tento súhlas poskytnúť, a že som starší ako 18 rokov a že poskytnutím údajov a iných informácií Správcovi som neporušil/la žiadne všeobecne záväzné právne predpisy. Ďalej potvrdzujem, že údaje a ďalšie informácie, ktoré som mu o svojej osobe poskytol/la sú pravdivé.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk