Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

O nás

Veľa sociológov a antropológov tvrdí, že technologický rozvoj je primárnym faktorom poháňajúcim vývoj ľudskej civilizácie.

Technologický rozvoj rastie rýchlym tempom – predstavte si, že 80% všetkých vedcov, ktorí kedy žili, sú nažive práve v súčasnosti. Veda je všade okolo nás, je súčasťou našich každodenných životov. Pokroky vo vede a technológii menia náš svet neuveriteľnou rýchlosťou a budúcnosť našich detí bude ešte viac závisieť od technologických pokrokov, aké si my dnes môžeme iba predstavovať.

Budúcnosť našich detí sa tak s pokrokom v oblasti vedy stane na technológiách čoraz závislejšou. Na to, aby mohli v budúcnosti vyniknúť alebo ju hoci len prežiť, budú potrebovať aspoň koncepčne porozumieť vede a technológii.

Preto, aby sme poskytli našim deťom trochu podpory, vytvorili sme projekt VEDA NÁS BAVÍ. Naším poslaním je nadchnúť mladých ľudí pre štúdium vedy, s cieľom vychovať budúcich vedúcich predstaviteľov v oblastiach vedy a technológie, a to cestou podmanivých a interaktívnych výukových programov.

Projekt VEDA NÁS BAVÍ chce poskytnúť deťom skúsenosti s bádaním už v mladšom veku a podnietiť tak ich záujem o vedné odbory i v budúcnosti.

So spoločnosťou VEDA NÁS BAVÍ spolupracujú lektori predovšetkým z radov vysokoškolských študentov, absolventov a doktorandov, ktorí prešli interným školením.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk