Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Lektor krúžku

Pre náš vedecký krúžok na MŠ aj ZŠ hľadáme šikovné lektorky a lektorov. Brigáda je vhodná pre študentov alebo absolventov  prírodovedných, technických a pedagogických odborov, ale aj rodičov na rodičovskej dovolenke. Pedagogické vzdelanie nie je podmienkou, ale výhodou.

Základné požiadavky

 •  záujem o prácu s deťmi 1. stupeň ZŠ (2. - 5. tr.)
 •  trestná bezúhonnosť
 •  minimálne 18 rokov
 •  prax a odbornosť výhodou, ale nie podmienkou


Ponúkame

 •  vedenie popoludňajšieho krúžku VEDA NÁS BAVÍ pre deti na 1. stupni ZŠ (2. - 5. tr.) nebo MŠ
 •  plat 6 až 8 eur/hod (podľa praxe a miesta pracoviska)
 •  rozsah práce dohodou 1 až 6 hodín týždenne
 •  možnosť výberu pracoviska
 •  materiály na lekcie
 •  cennú pedagogickú prax

Miesto pracoviska

 • Krúžky prebiehajú primárne v Bratislave. Zoznam lokalít nájdete v registračnom formulári záujemcov nižšie.

Tešíme sa na spoluprácu!

Mám záujem o pozíciu

Pre viac informácií kontaktujte:

lektori@vedanasbavi.cz

 

Mám záujem o pozíciu Lektor krúžku

Veľkosť súboru max. 6 MB

 

Spracovanie osobných údajov poskytnutých v tomto formulári je neodmysliteľné pre plnenie zmluvy či rokovania o ponuke služieb. Osobné údaje nebudú poskytnuté inému subjektu. Viac pozri Zásady spracovania osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

spoločností VEDA NÁS BAVÍ n.o., IČO 45 741 697, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri vedeným pod číslom OVVS-53525/420/2013-NO (ďalej len "Správca").

Súhlasím, aby moje osobné údaje zadané do formulára vyššie boli na základe tohto súhlasu spracovávané nad rámec rokovaní o pracovnej pozícii na účel možné ponuky pracovnej pozície v budúcnosti a to po dobu 3 rokov, najdlhšie však do odvolania tohto súhlasu.

Som si vedomí/á práva svoj súhlas neposkytnúť a ďalej svojich práv súhlas kedykoľvek odvolať či upraviť, požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, ich opravy alebo vymazaniu, poprípade obmedzenia spracovania a práva vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj práva na prenositeľnosť údajov.

Mal/a som možnosť zoznámiť sa so Zásadami spracovanie osobných údajov.

Výslovne prehlasujem, že som oprávnení/ná tento súhlas poskytnúť, a že som starší ako 18 rokov a že poskytnutím údajov a iných informácií Správcovi som neporušil/la žiadne všeobecne záväzné právne predpisy. Ďalej potvrdzujem, že údaje a ďalšie informácie, ktoré som mu o svojej osobe poskytol/la sú pravdivé.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk