Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Pro lektory

Máte volný čas?

Proč se stát lektorem?

 • 1 - 10 kroužků týdně dle domluvy, říjen - leden / únor - červen
 • letní tábory červenec/srpen
 • možnost výběru lokality, dnů i hodiny
 • až 10 000 Kč měs., 460 Kč/lekci kroužku 
 • až 5 500 Kč/tábor
Mám zájem

Nemusíte být zkušený pedagog, pro nás je důležitý zájem o práci s dětmi.

Stát se lektorem je skvělá příležitost pro jedince, kteří jsou zapálení pro věc a rádi pracují s dětmi a inspirují je:

 • flexibilita: Můžete se těšit na výběr pracovních hodin dle vašich časových možností
 • získaní nových zkušeností: V rámci programu poskytujeme veškeré potřebné materiály a školení
 • příležitost inspirovat a formovat myšlení další generace: práce s dětmi je inspirativní i pro vás
 • a v neposlední řadě další příjem

Pro koho je lektorování vhodné

Hledáme nové kolegy, kteří budou podle svých časových možností lektorovat kroužky nebo vést tábory.

Lektorem může být:

 • učitel
 • vedoucí dětského kroužku
 • rodič na rodičovské dovolené
 • zaměstnanec, který má alespoň jedno volné odpoledne
 • aktivní důchodce
 • student
 • osoba samostatně výdělečně činná apod.

Jak to funguje:

Máte plnou podporu našeho koordinátora, který Vám pomůže s materiální, metodickou a administrativní prací.

Naším posláním je prostřednictvím jednoduchých přírodovědných pokusů a projektů vzbudit hravou formou zájem o tyto obory u dětí MŠ a ZŠ.

Máme vlastní metodiku, vybavíme vás pomůckami a postupy pro vedení jednotlivých lekcí a poskytneme vám veškerou podporu potřebnou k úspěšnému vedení kroužku.

Nebo si vydělejte více jako Master Lektor, pokud nám pomůžete s organizací a propagací kroužku či táboru.

Kdy se k nám můžeš připojit?

 • nástup je možný kdykoliv. I během pololetí
 • práce na dlouhodobou smlouvu
 • plnoletost

Mám zájem

Hledáme lektory pro:

 • pravidelné vedení odpoledních kroužků
 • táborů
 • dopoledních bloků (Badatelská školka, projektové dny)

Nabízíme

Získáte záštitu společnosti akreditované MŠMT.

Kroužky:

 • vedení odpoledního kroužku pro děti na 1. stupni ZŠ nebo v MŠ
 • rozsah práce dohodou 1 až 10 hodin týdně
 • možnost výběru pracoviště (školy), dnů i hodiny výuky
 • kroužek začíná většinou mezi 13:00 - 15:00, na některých školách i v 16:00
 • odměna až 460 Kč za lekci kroužku, 10 000 Kč měs.
 • kroužky probíhají téměř ve všech krajských městech i dalších menších městech v ČR

Tábory:

 • vedení celodenní tábora pro děti na 1. stupni ZŠ nebo MŠ
 • rozsah práce 40 hodin týdně
 • možnost výběru pracoviště (školy), dnů i hodiny výuky
 • až 5 500 Kč/tábor

Mám zájem o pozici lektora

Velikost souboru max. 6 MB

 

Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o pracovní pozici. Osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Horská 2040/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím, aby mé osobní údaje zadané do formuláře výše byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány nad rámec jednání o pracovní pozici za účelem možné nabídky pracovní pozice v budoucnu a to po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

Potřebujete poradit? Napište nám na lektori@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování