Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

FAQ

Ako sa prihlásiť na krúžok?

Na www.vedanasbavi.sk  si vyberte odrážku Prihláška a druh krúžku, ďalej postupujte podľa označených krokov. 
Po odoslaní prihlášky dostanete potvrdzujúci e-mail ohľadne prihlásenia.

Kedy krúžok zaplatiť?

V prípade, že minimálna kapacita krúžku ešte nebola naplnená, dostanete Potvrdenie o prihlásení bez platobných informácií.
Vo chvíli, kedy sa na krúžok prihlási dostatočný počet detí potrebný pre jeho otvorenie, obdržíte platobné informácie na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali do prihlášky.

Krúžok bol už spustený. Môžeme sa dodatočne prihlásiť?

Áno, na krúžok je možné sa prihlásiť v priebehu celého polroku. Neskôr prihlásení uhradia zostávajúci počet hodín do konca polroku.

Naše dieťa je v 1.triede, môže navštevovať krúžok?

Krúžok je určený pre deti od 2.triedy hlavne z dôvodu, že už vedia samostatne pracovať. Je na Vašom uvážení, či to dieťa zvládne. Do prihlásky k poznámke uveďte, že sa jedná o prváčika / Prváčikov máme veľa  /

Ako krúžok prebieha?

Lektor oboznámi deti s tématikou lekcie, zistí jednoduchými otázkami, čo všetko deti o danej téme vedia, deti sa rozdelia do skupín, kde každé z nich dostane svoju funkciu a následne spoločne pracujú na experimentoch.

Termín krúžku v našej škole sa nám nehodí, u nás na škole zatiaľ krúžok nie je otvorený, môže dieťa navštevovať krúžok v inej škole?

Môže, lektor si ho vždy vyzvihne v danom čase pri vchode školy, v ktorej krúžok prebieha a po ukončení lekcie ho opäť zo školy odvedie.

Zameškali sme lekciu, je možná náhrada?

Náhrada lekcie je možná v inej škole, kde bude prebiehať rovnaká lekcia.

Aké pomôcky používate, s akými látkami a materiálom pracujete, kde krúžok prebieha?

Krúžok prebieha v štandardnej triede, na jednotlivé pokusy používame ľahko dostupný materiál, ako sú napr. špajle, balóny, múka, ocot, magnety..

Je krúžok vhodný i pre dievčatá?

Samozrejme, máme veľa spokojných absolventiek nášho krúžku, ako sa môžete i presvedčiť v našej galérií.

Krúžok sme navštevovali už minulý šk.rok a radi by sme sa opäť prihlásili, bude náplň krúžku rovnaká?

Pre nadcházajúci ročník krúžku VEDA NÁS BAVÍ máme pripravených 2x14 nových lekcií.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

Návštevou týchto stránok súhlasíte s použitím súborov cookies od nás a tretích strán najmä za účelom analýzy návštevnosti. Viac informácií tu.
cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk