Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

FAQ

Jaká je cena kroužku? Uvedená cena je za pololetí?

Naše kroužky mají 30 lekcí na celý školní rok. Uvedená cena kroužku je ale vždy za 15 lekcí – jedno pololetí. Přihláška je však platná na celý školní rok. Takže kromě řádné platby se s námi již o nic nestaráte

Cena kroužků není po celé České republice stejná, je individuální. Odráží se v ní zejména výše nájemného v dané škole. V ceně výtvarných kroužků nebo u kroužku vaření je započtena částka na suroviny, materiál, energii na vypalování, speciální pomůcky apod.

Kde najdu pokyny k platbě?

Jakmile se do kroužku přihlásí dostatečný počet dětí, pro což děláme maximum, a my máme jistotu, že kroužek otevřeme, zašleme Vám na email uvedený v přihlášce pokyny k platbě. Platit lze pouze převodem na účet.

Do kdy musí být zaplaceno? Je možné zaplatit až po první lekci?

Dítě je do kroužku řádně přihlášeno ve chvíli, kdy má odeslanou elektronickou přihlášku a uhrazené kroužkovné. Platba by tedy měla proběhnout před zahájením kroužku.

Garantujeme Vám, že pokud se dítěti nebude na první lekci líbit a do 5 dnů podáte písemnou žádost o jeho odhlášení, bude Vám vrácena celá zaplacená částka. Takže s námi žádné obavy.  

Platba za druhé pololetí musí být uhrazena nejpozději do 17. lekce. – ale nemusíte mít strach, že zapomenete. My se Vám určitě ozveme s připomínkou, že druhé pololetí startuje

Proč se liší cena za kroužek v letošním a minulém školním roce?

K navýšení ceny kroužku dochází především z důvodu navýšení ceny ze strany zřizovatele za pronajímané prostory. Byli jsme nuceni upravit cenu kroužků s ohledem na zvyšování cen za energie a materiální vybavení pro kroužky.

I tak je našim cílem udržet cenu kroužku co nejvíce dostupnou pro všechny.  

Je možné, aby nám bylo kroužkové hrazeno částečně ze strany pojišťovny/zaměstnavatele?

Ano, určitě je to možné. Napište nám na info@krouzky.cz a vše domluvíme.

Co když kroužek neuhradím včas?  

Občas se stane, že na platbu zapomenete? I na tohle jsem tady připraveni. V případě, že kroužek nebude včas uhrazen, rodič obdrží email s připomínkou. Pokud ale ani po několika upomenutích nebude kroužek stále zaplacený, nebude již dítěti bohužel umožněn vstup na další lekce. Tím ovšem nezaniká nárok na úhradu kroužkovného.

Co když si po první hodině rozmyslíme účast na kroužku?

Pokud je kroužek řádně zaplacen a dítě se rozhodne kroužek po první lekci nenavštěvovat, je rodičům vrácena celá platba na základě písemné žádosti (žádost musí obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu). Žádost musí být doručena do 5 dnů od konání první lekce, a to v písemné nebo elektronické (e-mailem) podobě na adresu pobočky, která zájmový kroužek organizuje. Odhlášení není možné provést telefonicky.  

Mohu dítě do kroužku přihlásit v průběhu roku? Bude pak cena kroužku ponížena?

Pokud to kapacita kroužku umožňuje, tak ano, je možné děti do kroužku přihlásit i po jeho zahájení a my uděláme maximum, aby se dítě na kroužek dostalo.

U edukativních kroužků však doporučujeme konzultaci s námi, vzhledem k již možné pokročilé úrovni dětí na kroužku. Rozhodně nám všem záleží na tom, aby se dítě na kroužku cítilo příjemně.  

Výše kroužkovného je ponížena až od 5. lekce. Přihlášení probíhá standardně, vyplněním přihlášky na webových stránkách. Do poznámky uveďte přesné datum nástupu Vašeho dítěte do kroužku.

Je možné odhlásit dítě v pololetí?

Ano, je možné dítě z 2. pololetí odhlásit, a to nejpozději do 16. lekce. Odhlášení je možné pouze na základě písemné žádosti.

Je možné navštěvovat kroužek 1x za 14 dní?

Dle individuální domluvy to ve většině případech možné je. U některých oborů kroužků, především u těch edukativních, kde činnosti v lekci na sebe postupně navazují, je ale nutné k tomuto faktu přihlížet.

Proč musím v přihlášce vyplňovat rodné číslo dítěte? Máte na tyto informace právo?

SVČ Kroužky jsou školská zařízení a jako takové máme ze zákona povinnost evidovat po dobu trvání kroužku tyto informace. Jejich uvedení je tedy jednou z podmínek pro přijetí dítěte do kroužku.

Od kdy začínají kroužky?

Naše kroužky začínají vždy první týden v říjnu. Před zahájením Vámi vybraného kroužku přijde rodičům připomínkový email s důležitými informacemi a už se můžeme těšit na Vaše děti na kroužcích.  

Kde si lektor děti vyzvedne?

Naši lektoři si na základě seznamu vyzvedávají děti přihlášené do kroužku přímo ve školní družině či v případě školky ve třídě. Děti si pak odvádí na místo, kde kroužek probíhá a po lekci je opět vrací paní vychovatelce do ŠD nebo paní učitelce do třídy.  

V případě první lekce v ZŠ čekají nedružinové děti cca 5-10 minut před zahájením kroužku na vrátnici nebo u hlavního vchodu školy. Následně si s lektorem po první lekci domluví konkrétní čas a místo jejich srazu před začátkem ostatních lekcí. Vše je na domluvě a bezpečí děti je naše priorita.  

Jak staré děti do kroužku chodí?

Kroužky jsou určeny primárně pro děti 1. stupně základních škol a pro mateřské školy. Některé kroužky však vyžadují určitou věkovou specifikaci. Ta je vždy uvedena na webových stránkách u přihlášky do kroužku. Pokud máte obavy, aby Váš prvňáček nebyl v kroužku se samými čtvrťáky, můžete si k nám v září zavolat a poradit se. Jsme tady pro Vás a rádi vás uslyšíme.

Co mají mít děti s sebou na kroužku?

Většinu pomůcek obstarávají naši lektoři, jsou však kroužky, které vyžadují specifické vybavení. Například na kroužek Florbal, Hra na flétnu, Badminton, 3D pera apod. si děti nosí svoje pomůcky. Konkrétní informace najdete na našich webových stránkách u jednotlivých kroužků.  

Proč v naší škole neotevíráte jiné kroužky, které máte uvedené na webových stránkách?

Nabídku kroužků tvoříme společně s pověřenou osobou dané školy. Konkrétní kroužky jsou pak vybírány buď podle přání školy/rodičů, dlouhodobé oblíbenosti některých druhů kroužků, anebo podle možnosti volných prostor k pronájmu. Věřte, že naším cílem je mít vždy v jedné škole kroužků co nejvíce.

Povede kroužek stejný lektor jako v minulém školním roce?

Pokud to časové možnosti lektorům dovolí, většinou vedou stejný kroužek jako v minulém školním roce. Zaručit Vám to však nemůžeme, lektorům se v rámci studia na VŠ mění rozvrhy a někdy jim školní povinnosti nedovolí vést stejnou skupinku jako v předcházejícím školním roce. V takovém případě najdeme dětem jiného prima lektora.  

Mohu se jít jako rodič na kroužek podívat?

S návštěvami rodičů na lekcích nemáme dobré zkušenosti. Přítomnost rodičů na lekci děti rozptyluje a kolektiv i průběh lekce je tím velmi ovlivněn. Pokud máte nějaké pochybnosti o volbě kroužku, doporučujeme spíše setkání s lektorem po lekci. Aby měli rodiče možnost vidět, co se děti v průběhu roku naučily, připravujeme každoročně zimní a letní Kroužkovanou podívanou, Florbalové turnaje a ukázkové lekce přímo ve školách.

Budou děti navazovat na loňský kroužek? Budou se učit něco jiného/nového než vloni?

Pokud je kroužek navazující, je uvedeno přímo v názvu kroužku rozlišení na začátečníky a pokročilé. Díky menšímu počtu dětí na kroužku umí lektor většinou pracovat i s variantou pokročilejšího žáka oproti ostatním. U kroužků, kde nerozlišujeme pokročilost, vychází lektor z odborné metodiky, ale samotná náplň lekcí se každý rok mění podle potřeb a možností dané skupiny, aby se děti mohly těšit na nové zážitky a zkušenosti. Rozvoj talentů dětí je pro nás jedna z hodnot naší společnosti.  

Jakým způsobem se nahrazuje lekce v případě, že je mé dítě nemocné? Vrací se peníze v případě nemoci?

V případě nemoci dítěte se lekce nenahrazují. Pokud je však dítě nemocné 5 a více po sobě jdoucích lekcí, je možné na základě písemné žádosti převést poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady do následujícího platebního období. V těchto případech je třeba doložit lékařské potvrzení.

Jak budou nahrazeny odpadlé lekce? Vracíte za ně peníze?

Naší snahou je, aby lekce neodpadaly. V případě nepřítomnosti lektora posíláme do školy zastupujícího lektora. Pokud však opravdu dojde ke zrušení lekce, pak rodiče předem informujeme sms zprávou s informací, jakým způsobem bude lekce nahrazena. Může se jednat o přesunutí lekce na konec pololetí, dalším způsobem náhrady je prodloužení následujících lekcí, případně domluva dvouhodinové lekce. V případě, že bychom nebyli schopni v rámci školního roku odučit 30 lekcí, vrátíme Vám na konci školního roku poměrnou část platby za neodučené lekce. Na fér jednání a spokojenosti všech nám záleží.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování