Kroužky pro děti v ZŠ a MŠ

Vědecký, kreativní a novinářský kroužek

Vedecké krúžky

Vědecké a další kroužky. Nové lekce pro 2. pololetí 2023/2024

Vedecké krúžky pre deti, na ktorých sa hravou a zábavnou formou zoznámi s tajomstvom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárstvo) a vyskúšajú si, aké to je, stať sa na chvíľu malým vedcom. V krúžku vykonávame experimenty, napr. Budeme vnímať a dýchať skvelú atmosféru poznania, až sa nám budú ježit vlasy vďaka statickej elektrine. Preskúmame kvet a jeho štruktúru, budeme riediť roztoky, skúmať kosť človeka, hviezdy na oblohe aj tajomstvo ľudského srdca a pod. Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité.

Video z krúžku

prehrať video

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

zdieľať
cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk