Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Darčekové poukazy

Urobte radosť svojim blízkym a venujte im darčekový poukaz na krúžok alebo tábor.

Poukaz je možné použiť na krúžok VEDA NÁS BAVÍ, prímestský tábor VEDECKÉ LETO. Poukaz bude zaslaný na email po realizovaní platby.


Poukaz Cena Počet Cena celkom
Darčekový poukaz v hodnote 40 EUR 40 EUR
Darčekový poukaz v hodnote 60 EUR 60 EUR
Darčekový poukaz v hodnote 100 EUR 100 EUR
Darčekový poukaz v hodnote 120 EUR 120 EUR
Darčekový poukaz vlastnej hodnoty: EUR
Celkom: 0 EUR
Doručenie: elektronicky na email po vykonaní úhrady (PDF)
Celkom, vrátane dopravy 0 EUR
Sumu prosím uhraďte na bankový účet IBAN: SK9811110000001230241007
Poukaz bude zaslaný na email po realizovaní platby.

 

Spracovanie osobných údajov poskytnutých v tomto formulári je neodmysliteľné pre plnenie zmluvy či rokovania o ponuke služieb. Osobné údaje nebudú poskytnuté inému subjektu. Viac pozri Zásady spracovania osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

spoločností VEDA NÁS BAVÍ n.o., IČO 45 741 697, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri vedeným pod číslom OVVS-53525/420/2013-NO (ďalej len "Správca").

Súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, boli na základe tohto súhlasu spracované za účelom zasielania obchodných oznámení po dobu troch (3) rokov, najdlhšie však do odvolania tohto súhlasu.

Som si vedomí/á práva svoj súhlas neposkytnúť a ďalej svojich práv súhlas kedykoľvek odvolať či upraviť, požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, ich opravy alebo vymazaniu, poprípade obmedzenia spracovania a práva vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj práva na prenositeľnosť údajov.

Mal/a som možnosť zoznámiť sa so Zásadami spracovanie osobných údajov.

Výslovne prehlasujem, že som oprávnení/ná tento súhlas poskytnúť, a že som starší ako 18 rokov a že poskytnutím údajov a iných informácií Správcovi som neporušil/la žiadne všeobecne záväzné právne predpisy. Ďalej potvrdzujem, že údaje a ďalšie informácie, ktoré som mu o svojej osobe poskytol/la sú pravdivé.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk