Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Vedecký krúžek pre deti - ZŠ

Projekt Veda nás baví ponúka mimoškolské aktivity formou krúžkov pre deti, kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo). 

Zobraziť prehľad škôl

Pre koho je projekt určený?

 • pre zvedavých žiakov prvého stupňa, od 2. do 5. ročníka ZŠ

Náplň lekcií

 • Žiaci v rámci krúžku realizujú experimenty z oblasti napr. magnetizmu, vulkanizmu, mechanickej energie, skúmajú vlastnosti kvapalín, plynov , pevných látok a mnohé iné javy okolo nás.
 • Zrozumiteľnou formou je žiakom vysvetlená teória a princípy fungovania javov, ktoré si následne overia na jednoduchých experimentoch, napr. si postavia sopku, pristávací modul z balónov, jednoduchý kompas a pod. 
 • To všetko s dôrazom na využitie nadobudnutých znalostí v praktickom živote.
 • Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité. Pri experimentoch používame bežne dostupné materiály ako špajle, kancelárske sponky, balóny, slamky a pod.
 • Pre získanie certifikátu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 10 zo 14 lekciách. 

Ako dlho trvá jedna lekcia, ako často prebieha?

 • 60 minút, 1x týždenne
 • 14 lekcií / polrok

Forma

 • skupinová výučba (10 - 15 detí, vedecké tímy po 3-5 členov)
 • nahradenie výučby v prípade prázdnin či sviatku
 • deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky

Organizácia

 • Žiakov prevezme lektor vo vopred dohodnutom čase a na vopred dohodnutom mieste, vyučovanie bude prebiehať v určenej učebni školy, žiakom poskytneme materiál a pomôcky

Cena

 • Bratislava: EUR 56/polrok*
 • Ostatné mestá: EUR 45/polrok*
 • Deti je možné prihlásiť aj v priebehu polroka.

(*Cena sa môže v jednotlivých základných školách líšiť)

 

Zobraziť prehľad škôl

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

zdieľať
Návštevou týchto stránok súhlasíte s použitím súborov cookies od nás a tretích strán najmä za účelom analýzy návštevnosti. Viac informácií tu.