Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Vedecký krúžek pre deti - MŠ

Spoločnosť VEDA NÁS BAVÍ realizuje v materských školách vedecké krúžky pre predškolákov. Deti sa hravou a zábavnou formou zoznámia s javmi okolo nás a vyskúšajú si, aké to je stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.

Zobraziť prehľad škôl

Náplň lekcií

 • Deti v krúžku vykonávajú jednoduché a bezpečné experimenty v rôznych oblastiach (napr. magnetizmus, vulkanizmus, salinita, vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok, pohyb živočíchov, atď).
 • Lektor najskôr deťom zrozumiteľnou a hravou formou vysvetlí podstatu fungovania daného javu, ktorý si následne ukážu a overia na jednoduchých experimentoch, napr. vyrobia si sopku, lietajúceho motýlika, telefón, a pod.
 • Preberané témy sa snažíme spojiť s reálnymi príkladmi zo života, ktoré už deti poznajú.
 • Pokusy sú navrhnuté pre deti v predškolskej triede, teda nie sú nebezpečné, ani zložité. Používame pri nich bežne dostupný materiál, ako špajdle, kancelárske sponky, balóniky, slamky, plastové poháre a pod.
 • Pre získanie certifikátu na záverečnej hodine je potrebné počas jedného polroka absolvovať aspoň 10 lekcií z 14.

Pre koho je krúžok určený?

 • pre zvedavé deti v predškolskej triede MŠ (5 - 6 rokov)

Ako dlho tvrá jedna lekcia, ako často a kde prebieha?

 • 45 minút, 1x týždenne, v priestoroch materskej školy

Forma

 • skupinová výuka (8 - 12, vedecké tímy po 3-4 členoch)

Organizácia

 • Lektor prevezme  deti vo vopred dohodnutom čase. Lekcie prebiehajú vo vyhradených priestoroch materskej školy. Lektor zodpovedá za bezpečnosť detí a dodržiavanie poriadku MŠ počas celej doby trvania lekcie a za osobné odovzdanie detí zodpovednej osobe materskej školy po skončení každej lekcie.
 • Deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky, okrem dobrej nálady a chuti objavovať :-).
 • Nahradenie lekcií v prípade prázdnin či sviatkov je samozrejmosťou.

Cena

 • 56 Eur/polrok*
 • Deti je možné prihlasovať aj v priebehu polroka.

(Cena sa môže v jednotlivých materských školách, resp. materských centrách líšiť)

Zobraziť prehľad škôl

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

zdieľať
Návštevou týchto stránok súhlasíte s použitím súborov cookies od nás a tretích strán najmä za účelom analýzy návštevnosti. Viac informácií tu.