Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

Hlavný odborný partner:

SLOVAK SILICON HILL
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Odborný partner:

 

Hlavní partneri:

 

Partneri:

 

Hlavní mediálni partneri:

 

Mediálni partneri:

 

 

Náš patrón:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied

Vyjadrenie podpory projektu:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Dekan FIIT STU

 

Podujatie sa koná pod záštitou:

Primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Celé vyjadrenie podpory

 

Stredná priemyselná škola strojnícka

"Vedecký veľtrh má za cieľ hravou formou priblížiť deťom a mladým ľuďom vedu a jej disciplíny, čaro objavovania nového, ako aj jej spoločenský dosah. Výborná myšlienka realizovaná v dobrom termíne a mieste. I napriek tomu že sa jednalo o prvý ročník tohto podujatia, prekvapila pružná a  výborná organizácia celého podujatia. Sme radi, že sme na ňom mohli participovať, a tým predstaviť našu školu a jej činnosť širokému spektru potenciálnych budúcich študentov.“

Celé vyjadrenie podpory

 

 

 

Sledujte nás

facebook     instagram

Novinky

Vedecký veľtrh 2017

více informací >

PATRÓN 2. VEDECKÉHO VEĽTRHU 2017

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied ...

více informací >