Vedecký vežtrh

vedecký vežtrh

Vedecký vežtrh 2017

Vedecký vežtrh 2016, Bratislava

Vystavovatelia 1. Vedeckého vežtrhu 2016, Bratislava

Vědecký jarmark, Praha

Sledujte nás

facebook     instagram

Novinky

Vedecký vežtrh 2017

více informací >

PATRÓN 2. VEDECKÉHO VEźTRHU 2017

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied ...

více informací >