Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

PROGRAM VEDECKÉHO VEĽTRHU 2017

Celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Okrem toho, že sa účastníci budú môcť zapojiť do rôznych pokusov a vedeckých hier, je pripravený pútavý program, ktorý bude zaujímavý aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.

Dátum konania:

Miesto konania:

 

Moderátor:

Richard Vrablec

Účastníci veľtrhu - čo zaujímavé uvidíte:

UNIVERZITY

STREDNÉ ŠKOLY

KLUBY A SPOLOČNOSTI

Sledujte nás

facebook     instagram

Novinky

Vedecký veľtrh 2017

více informací >

PATRÓN 2. VEDECKÉHO VEĽTRHU 2017

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied ...

více informací >