Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

2. polrok 2013/2014 - odznak Louis Pasteur

Odznak ti pomôže nájsť odpode na nasledujúce otázky:

  • Dokážeš pomenovať všetky tipy živočíchov?
  • Nájdeš na odznaku zviera, ktoré medzi ostatné nepatrí?
  • Aké meno je napísané okolo baktérie? (nápoveda: pozri sa na odznak v zrkadle)

Louis Pasteur:
narodený: 27. 12. 1822
zomrel: 28. 9. 1895

Aj napriek tomu, že mal Louis Pasteur okrem iného i maliarsky talent, stal sa z neho slávny zakladateľ nových vedeckých oborov ako stereochémia (náuka o priestorovom usporiadaní atómov v molekulách), mikrobiológia (veda študujúca mikroorganizmy)  a imunológia (veda zaoberajúca sa skúmaním imunitného systému) Louis Pasteur je tiež objaviteľom vakcíny proti besnote a celkovo je jedným z najvýznamnejších vedcov 19. storočia.

  • Pasteur sa podieľal na objave potravinárskej technológie kvasenia. Vedecky potvrdil, že alkoholové kvasenie je spôsobené kvasinkami a kvasenie je dielom živých buniek bez prístupu vzduchu.
  • Podobne vyriešil i problém kysnúceho mlieka. Proces, pri ktorom je mlieko ohriate na vysokú teplotu, aby došlo ku zničeniu kvasiniek a mikróbov, dnes nazývame pasterizácia.
  • Pravdepodobne najväčší Pasteurov objav je dôkaz, že niektoré organizmy dokážu žiť bez kyslíka a sú tzv. anaeróbne.
  • Založil ďalší vedný obor, imunológiu, t.j. náuku o obranných schopnostiach organizmu proti infekciám.

V povedomí ľudstva je Louis Pasteur známy objavom očkovacej metódy, ktorá zabráňuje ochoreniu proti besnote u ľudí pokúsaných besným zvieraťom.

Uviesť očkovaciu látku v 19. storočí do praxe nebolo pre Pasteura vôbec jednoduché. Úskalia vedy v tejto dobe dokladá nasledujúci príbeh:

Dňa 6. 7. 1885 do Pasteurovho laboratória vošli traja ľudia. Muž v nedeľných šatách zámožného dedinčana, žena v alsaskom národnom kroji a ich malý syn s obviazanou rukou. Bol to deväťročný Josesph Meister, pokúsaný besným psom. Miestny lekár doporučil matke, aby vyhľadala doktora Pasteura v Paríži. Bledá alsasanka čaká odpoveď od doktora, ktorý nie je lekárom.

A tak stál Louis Pasteur pred osudovým rozhodnutím: vyskúšať očkovaciu látku na človeku. Pretože by dieťa bolo odsúdené ku strašnej smrti, rozhodol sa podstúpiť tento záchranný experiment. A uspel.

Tomu úspechu predcházalo dvanásť najťažších dní a nocí v živote Louisa Pasteura. Zatiaľ čo chlapec po prvej injekcii pokojne zaspal s darovaným morčaťom v náručí, Pasteur nemohol zaspať a krívajúc chodil po chodbách ústavu. Pani Pasteurová, asistenti a dvaja lekári, ktorí dieťaťu pichali injekcie, sa veľmi obávali o Pasteurov život. Donútili ho, aby na čas odišiel z Paríža a oddýchol si na dedine. Ale i tam Pasteur zažíval muky, obávajúc sa zlých správ.

31. júl 1885, dva týždne po kontrolnej injekcii, ktorá u neočkovaného tvora musí nutne vyvolať besnotu, odišiel Joseph Meister celkom zdravý domov.

Tento malý chlapec tak navždy  vošiel do dejín lekárstva ako dieťa, ktoré "vstalo z mŕtvych".

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk