Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

1. polrok 2015/2016 - odznak Otto Wichterle

Na tohtoročný certifikát a odznak sme opäť vložili veľa prvkov a medzi nimi sme schovali aj niekoľko hádaniek. 

Rozlúštite ich?  

Patrón - Otto Wichterle

Narodený: 27. októbra 1913 v Prostějove
Zomrel: 18. augusta 1998 v Prahe

  • svetovo preslávený český vedec a vynálezca
  • vo svojej dobe patril ku geniálnym vizionárom
  • považovaný za zakladateľa makromolekulárnej organickej chémie
  • zdokonalil a zaslúžil sa o celosvetové rozšírenie mäkkých kontaktných šošoviek
  • objavil umelé polyamidové vlákno silon, surovinu na výrobu siloniek
  • bol ocenený III. Rádom Tomáša Garrigua Masaryka

Otto Wichterle pochádzal zo zámožnej rodiny prostějovských podnikateľov. Kvôli chorobe mal prvé 2 roky školskej dochádzky domáce vyučovanie, po preskúšaní riaditeľom potom nastúpil rovno do piatej triedy. Následne aj napriek svojmu nízkemu veku (deväť rokov) nastúpil na gymnázium v Prostějove, kde zmaturoval s vyznamenaním. Zo školských predmetov ho najviac bavila matematika a fyzika, avšak na odporúčanie priateľov začal na vysokej škole v Prahe študovať chémiu. Po zložení štátnej skúšky pokračoval v doktorandskom štúdiu a publikoval päť prác orientovaných predovšetkým na deriváty sacharidov (pre dosiahnutie doktorátu by podľa vtedajších noriem stačila iba jedna z týchto prác). Následne sa pustil do štúdia medicíny, ale vzhľadom na pomery vtedajšej doby ho nedokončil, aj keď úspešne absolvoval väčšinu povinných kurzov a skúšok. 

Po škole odišiel Otto Wichterle do Zlína a začal pracovať vo Výskumných chemických dielňach firmy Baťa, kde sa úplnou náhodou zameral na preskúmanie syntetického materiálu Nylon. Už pri jednom z prvých pokusov sa mu podarilo pripraviť makromolekulárny polyamid, ktorého taveninu bolo možné ťahať na dlhé pevné vlákna. Tento materiál bol nazvaný Silon a umožnil vznik dnes celosvetovo rozšírených siloniek. 

Najznámejším vynálezom Otta Wichterleho sú samozrejme gélové kontaktné šošovky. Kto by dnes povedal, že za vznik gélových kontaktných šošoviek mohla obyčajná káva? Hovorí sa, že keď si raz  Otto Wichterle miešal lyžičkou kávu, vytvorila hladina parabolu a nápad na výrobu hydrogélu bol na svete. Prvé šošovky boli aplikované pacientom 2. očnej kliniky v Prahe. Bolo preukázané, že mäkké šošovky môžu poskytnúť dokonalú korekciu zraku a pacienti ich veľmi dobre znášajú. Postupom času sa výroba šošoviek zdokonalila a rozšírila a v dnešnej dobe sú používané na celom svete.

Zaujímavosti

Vo svojej knihe Spomienky uvádza, ako vyrobil prvé kontaktné šošovky: "Deň pred Štedrým dňom som si doma zo stavebnice Merkur zostavil nový prototyp odlievacieho zariadenia, v ktorom som ako náhon použil dynamo z bicykla našich chalanov. Keď sa dynamo pripojilo na zvonkový transformátor , fungovalo ako motorček s úplne presnými otáčkami podľa frekvencie striedavého prúdu. Z laboratória som si priniesol monoméry a katalyzátory a tiež dvojlitrovú tlakovú fľašu, ktorá bola pôvodne v kyslíkovom prístroji. fľašu som vypláchol a natlačil argónom, aby som mal doma zásobu neutrálneho ochranného plynu. Na Štedrý deň popoludní som Merkúrovu aparatúru uviedol do chodu a odlial prvé štyri šošovky ... " 
hoci si Wichterle nechal všetky svoje vynálezy spoľahlivo zabezpečiť patentami bola firma, kde sa sústredila výroba jeho vynálezov nútená viesť mnoho súdnych sporov po celom svete 
Wichterle sa postupom času zapojil do politického diania a stal sa jedným z iniciátorov manifestu 2 000 slov 
zaslúžená úcta za jeho celoživotné dielo mu bola plne prejavená až po roku 1989, v roku 1993 mu bol udelený Univerzitou Karlovou titul Doctor honoris causa a roku 1990 bol zvolený za prezidenta ČSAV 
v roku 1993 bol po ňom pomenovaný asteroid Wichterle
Akadémia vied ČR udeľuje prémie Otto Wichterleho mladým a perspektívnym vedcom do 35 rokov

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk