Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

1. polrok 2014/2015 - odznak Isaac Newton

Do tohto certifikátu a do odznaku sme vložili veľa prvkov. Medzi nimi sme schovali i niekoľko hádaniek. Rozlúštite ich?  

školskÝ rok 2014/15 - odznak Isaac Newton

 • Nájdete na certifikáte miniatúru Newtonovej hojdačky?
 • Nájdete tri pohybové zákony?
 • Aké je meno patróna tohto polroku?

školskÝ rok 2014/15 - certifikát Isaac Newton

 • Na certifikáte nájdete zrkadlový ďalekohľad, jeden z vynálezov Isaaca Newtona
 • Najjednodušiu verziu binomickej vety
 • Nákres Slnečnej sústavy, ktorý zobrazuje Newtonove prepojenie Keplerových poznatkov o pohybe vesmírnych telies a zákona gravitácie
 • Slávne jablko symbolizujúce Newtonov objav gravitácie

PatrÓn Isaac Newton

Narodený: 4. januára 1643

Zomrel: 31. marca 1727

Či naozaj na Isaaca Newtona spadlo jablko zo stromu, nevieme. Vieme ale, že to bol anglický fyzik, matematik, astronóm, prírodný filozof, alchymista a teológ, ktorý je často považovaný za jednu z najvplyvnejších osôb v dejinách ľudstva a že z fyziky urobil modernú a ucelenú vedu na úrovni dnes nazývanej klasická fyzika.

 • spísal knihu Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, ktorá býva označovaná ako najdôležitejšia kniha histórie vedy, a stojí pri zrode klasickej mechaniky
 • sformuloval zákon gravitácie a tri zákony pohybu
 • na základe Keplerových poznatkov o pohybe planét dokázal, že pohyb predmetov na Zemi sa riadi rovnakými pravidlami ako pohyb vesmírnych telies
 • vytvoril teóriu o zachovaní hybnosti a momente hybnosti telies
 • zostrojil prvý zrkadlový ďalekohľad
 • vymyslel tzv. „Newtonovu metódu“ pre riešenie sústav nelineárnych rovníc a prispel k výskumu mocninových radov

ZaUjímavosŤ

 • Newton veril, že je vyvolený Bohom, aby špecifikoval bibliu, a preto väčšiu časť svojich textov venoval práve jej vysvetľovaniu a dopĺňaniu. Tiež sa domnieval, že koniec sveta príde do roku 2060.

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk