Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

1. polrok 2013/2014 - odznak Galileo Galilei

V odznaku je schovaná nasledujúca hádanka:

  • Dokážeš vymenovať všetky planéty?
  • Ako sa nazýva "ta vec" v blízkosti Saturnu?
  • Aké meno je napísané okolo Jupitera? (nápoveda: pozri sa na odznak v zrkadle)

Galileo Galilei

Narodený: 15. 2. 1564
Zomrel: 8. 1. 1642

Galileo bol prvý astronóm, ktorý využíval vedu a vedecké metódy k overeniu alebo vyvráteniu teórie o vesmíre. Do tej doby poskytovali výklady o vesmíre cirkev a jej predstavitelia. 
V roku 1609 počul Galileo o novom vynáleze nazývanom teleskop alebo ďalekohľad. Rozhodol sa, že jeden taký postaví a použije ho na pozorovanie vesmíru.

  • Dokázal, že Mesiac nie je presná pravidelná guľa. Keď sa pozrel na Mesiac, objavil pohorie, údolie a krátery.
  • Dokázal, že hviezdy nie sú iba malé dierky v sklenenenj guli obklopujúcej Zem. Keď sa pozrel na Mliečnu dráhu, objavil, že ju tvoria milióny hviezd, z ktorých každá je rôzne vzdialená od Zeme.
  • Dokázal, že Mikuláš Koperník (prvý renesančný astronóm) mal pravdu, keď tvrdil, že Zem nie je stredom vesmíru. Keď sa Galileo pozrel na Jupiter, objavil, že okolo neho krúžia štyri mesiace, čo znamená, že nie všetko vo vesmíre krúži okolo Zeme.

A ako je známe, Galileo tiež objavil, že všetko padá rovnakou rýchlosťou. Keby si skočil/a z mostu v rovnakú chvíľu ako slon, dopadli by ste do vody súčasne. Aby dokázal svoju teóriu, zhodil zo šikmej veže v Pise dve gule, jednu veľmi ťažkú a druhú ľahkú. Obe dopadli na zem súčasne.

Najdôležitejšia vec na Galileovi bola, že nehovoril len tak do vetra. Pomocou vedy mohol každému dokázať, že to, čo tvrdí, je pravda.


Galileo ukazuje benátskému dóžeti ako používať ďalekohľad. (frezka od Giuseppe Bertiniho)

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk