VĚDA NÁS BAVÍ pro ZŠ

Zábavný kroužek pro malé "vědátory"

Vedecký krúžek pre deti - ZŠ

Chcete mať doma budúceho Einsteina a ešte mu dopriať aj kopu zábavy?

Na krúžku VEDA NÁS BAVÍ sa deti hravou a zábavnou formou zoznámia s tajomstvami vedných odborov (fyzika, chémia, biológia, astronómia, prírodopis).

Každé polrok pripravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusov z najrôznejších vedných odborov.

Nové lekcie: budeme vnímať a dýchať skvelú atmosféru poznania, až sa nám budú ježit vlasy vďaka statickej elektrine. Preskúmame kvet a jeho štruktúru, budeme riediť roztoky, skúmať kosť človeka, hviezdy na oblohe aj tajomstvo ľudského srdca a mnoho ďalšieho v krúžku VEDA NÁS BAVÍ.

Naše vedecké krúžky pre deti prebiehajú pod vedením skúsených lektorov 1x za týždeň po vyučovaní v školách v Bratislave a po dohode aj v iných mestách na Slovensku. Každý polrok čaká deti 14 nových lekcií!

Zobraziť prehľad škôl

Pre koho je vedecký krúžok určený?

 • zvedavým deťom na prvom stupni, od 2. do 5. triedy ZŠ (mladšie deti po dohode s rodičmi)

Náplň lekcií – čo budeme skúmať a bádať

 • deti robia experimenty zaoberajúce sa napr. magnetizmom, vulkanizmom, mechanickou energiou, vlastnosťami kvapalín, plynov a pevných látok a množstvom ďalších javov okolo nás
 • zrozumiteľnou formou je žiakom vysvetlená teória a princípy fungovania javov, ktoré si následne overia na jednoduchých experimentoch, napr. si vyrobia model bunky, srdca a pľúc, vyskúšajú si Archimedov šraub, spoznajú fázy mesiaca apod.
 • každý polrok nás spoločne čaká 14 nových lekcií
 • experimenty nie sú nebezpečné ani zložité - používame bežne dostupné materiály (ako špajdle, kancelárske spinky, balóniky, slamky apod.)

Kedy, kde a ako krúžky pre deti prebiehajú

 • vo vybraných školách v Bratislave, po dohode je možné zariadiť krúžok aj v iných mestách SR
 • 1x za týždeň (60 min)
 • 14 lekcii/polrok (Deti je možné prihlásiť aj počas polroku.)
 • skupinová výučba (10 - 15 detí, vedecké tímy 3 - 5 členov)
 • náhrada krúžku v prípade prázdnin alebo sviatku – nebojte sa, deti nikdy o žiadnu lekciu neprídu, lekcia sa len posunie o týždeň
 • deti dostanú všetky potrebné pomôcky a materiál
 • deti vyzdvihne lektor vo vopred dohodnutom čase na vopred dohodnutom mieste, výučba bude prebiehať v školskej učebni či triede

Cena

 • Bratislava: EUR 65/polrok*
 • Deti je možné prihlásiť aj v priebehu polroka.
 • Súrodenec prihlásený na krúžok má nárok na 25% zľavu. Pre uplatnenie zľavy napíšte prosím do poznámky v prihláške, že sa jedná o súrodenca.

Cena zahŕňa

 • skúsených vyškolených lektorov
 • materiál na experimenty
 • odmeny pre deti (odznaky, certifikáty atď.)
 • prenájom priestorov
 • pravidelné informácie pre rodičov
 • kopu zábavy:-)

(*Cena sa môže v jednotlivých základných školách líšiť)

Zobraziť prehľad škôl

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

zdieľať