Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Lekcia Daktyloskopia

Cieľ lecie:

Žiaci sa naučia sledovať papipárne línie, na ich základe dokážu rozlíšiť odtlačky prstov jednotlivých osôb. Naučia sa základy kriminalistického odberu odtlačkov a tiež odber odlačkov na mieste činu.

Opýtajte sa Vašich detí:

 • Čo je to daktyloskopia?

 • Kto daktyloskopiu najviac používa?

 • Môžeme na svete nájsť dvoch ľudí, ktorí majú rovnaké odtlačky prstov?

 • Sú otlačky na všetkých prstoch jedného člověka rovnaké?

 • Existuje podobnosť medzi odtlačkami prstov členov rodiny (majú rodičia podobné otlačky ako vy)?

 • Je možné získať otlačky prstov  z predmetov, ktorých sme sa dotkli?

Daktyloskopia

Daktyloskopia (tiež dermatoglyfika) je náuka o kožných papilárnych líniách na prstoch, dlaniach a ploskách nôh. Priebeh týchto línií je pre jedinca charakteristický a do istej miery dedičný. Táto jedinečnosť je v kriminalistike využívaná na identifikáciu osôb. Daktyloskopia je druhou najstaršou metódou, ktorá sa využíva v kriminaslitickej praxi na identifikáciu osôb.

Medzi prvých vedcov, ktorí začali študovať papilárne línie, patril Jan Ecangelista Purkyne, ktorý ako prvý predviedol rozdelenie krezby papilárnych línií posledných článkov prstov do deviatich základných vzorov. Na zavedenie daktyloskopie do kriminalistickej praxe sa podieľala rada anglických prírodovedcov a lekárov (Galon, Herschel, Faulds, Henry).

Prvé praktické použitie vynašiel v roku 1877 v Indii William James Herschel, s jeho pomocou kontroloval, aby osoby, ktoré berú vojenský dôchodok, dostali tento finančný obnos len jedenkrát. V tejto dobe tiež boli používané pre potvrdzovanie oficiálních dokumentov.

Význam daktyloskopie

Je hlavne v tom, že umožňuje identifikovať konktrétnu osobu, ktorá zanechala skúmanú stopu, ktorá súvisí s udalosťami trestného činu.

V kriminalistickej praktickej činnosti daktyloskopia umožňuje:

 • Identifikáciu osôb (páchateľov, podozrivých, tzv. domácích osôb apod.) podľa zanechaných stôp alebo odtlačkov na mieste kriminalisticky relevantnej udalosti,
 • Identifikáciu mŕtvol s neznámou totožnosťou – pokiaľ ešte majú obrazce papilárnych líniií, ktoré sú použiteľné k identifikácii,
 • Identifikácii osôb, ktoré nechcú alebo nemôžu preukázať svoju totožnosť (napr. osoby s duševnou poruchou),
 • Identifikácia emigrantov, migrujúcich osôb, osôb, ktoré sa úmyselne vyhýbajú spolupráci s políciou apod.,
 • Rozhodnutie o tom, ktorým prstom, alebo ktorou časťou pokožky, ktorá bola pokrytá papilárnymi líniami, bola príslušná daktyloskopická stopa vytvorená.

V praxi se navzájom porovnávajú najčastejšie:

 • stopy a odtlačky, ktoré boli zaistené na mieste činu (kriminalisticky relevatnej udalosti) s kontrolnými (porovnávajúcimi) odtlačkami osôb vytypovaných, podozrivých, alebo domácích (domáca osoba je ten, kto sa na mieste pohybuje v rámci inej činnosti – majiteľ či užívateľ bytu, domovník, zamestnanec apod., ale nemal podiel na vyšetrovanej udalosti),

 • stopy zaistené na mieste činu sa porovnávajú odtlačkami osôb, ktoré sú uložené v daktyloskopických registroch,

 • stopy zaistené na mieste činu so stopami z miest neobjasnených trestných činov,

 • odtlačky prstvov osôb neznámej totožnosti, mŕtvol s odtlačkami prstvov v zbierkach.

Zákonitosti daktyloskopie

1. Zákon o nemennosti obrazcov papilárnych línií:

Neexistujú na svete dve osoby, ktoré majú úplne rovnaké obrazce papilárnych línií.

 • Obrazce papilárnych línií sú relatívne nemenné v priebehu života človeka. Relatívna nemennosť spočíva v skutočnosti, že aj keď v dobe od narodenia až po smrť člověka dochádza k veľkostnému a ďalšiemu vývoju pokožky a teda aj obrazcov papilárnych línií (absolutna veľkosť, vznik vrások apod.), tak ponechávajú tieto zmeny u papilárnych línií ich sled, skladbu, náväznosť a relatívnu vzdialenoť medzi jednotlivými markantami nezmenenú.

2. Zákon o neodstraniteľnosti papilárnych línií:

Obrazce papilárnych línií človeka sú celý jeho život relatívne nemenné.

 • Papilárne línie sú neodstrániteľné, pokiaľ nie je odstránená alebo zničená zárodočná vrstva kože. Pokiaľ nie je odstránená zárodečná vrstva kože, obrazce papilárních línií sa vždy postupne obnovia v pôvodnom vzhľade.

3. Zákon o individuálnosti obrazcov papilárnych línií:

 • Na svete nie sú dvaja jedinci, ktorí by mali rovnaké obrazce papilárnych línií. Je to dané veľkým počtom daktyloskopických markantov napr. na jednom prste, je pravdepodobnosť výskytu identických obrazcov papilárních línií vylúčená, a to aj u jednovaječných dvojčiat.


Daktyloskopické stopy
Obrázok Stopy od VNB

Daktyloskopické stopy

1.    Vytvoria zrkadlovo obrátený reliéf povrchovéj štruktúry papilárnych línií, teda objemová (3D) daktyloskopická stopa. Táto stopa vzniká vtedy, keď objekt, ktorý stopu prijíma je schopný plastickej deformácie (vosk, plastelína, čokoláda, syr apod.).

2.    Daktyloskopická stopa vznikne tak, že na papilárnu líniu sa prenejsie látka z povrchu predmetu, a tam dôjde k porušeniu povrchovej štruktúrynosiča stopy – odvrstvená daktyloskopická stopa (stopy v prachu, čerstvé nátery, krv, farbivá).

3.    Daktyloskopická stopa vznikne tak, že sa na vhodný nosič prenesie látka, ktorá sa nachádza na povrchu papilárnej línie – navrstvená daktyloskopická stopa. Na rôzne predmety sa z vrcholku papilárnych línií prenesú látky, ktoré na nich skôr držali (krv, farba, prach apod.)

4.    Daktyloskopické stopy latentné (neviditeľné). Sú tvorené potom (pot sa skladá z vody, kyseliny mliečnej, chloridu sodného, močoviny, aminokyseliny a tukov) poprípade inou chemickou látkou. Trvanlivosť daktyloskopických latentných stôp závisí na rade faktorov – hlavne teplota, vlhkosť, doba od vzniku daktyloskopickej stopy do zaistenia, slnečné žiarenie, charakter nosiča apod.)

Papilárne línie

Monodaktyloskopická klasifikácia

 


Monodaktyloskopická klasifikácia
Obrázok Fingerprint1 od Pikachu4919 [CC BY 3.0], via scioly.org/wiki/

Daktyloskopické markanty


Daktyloskopické markanty
Obrázok Galton-characteristics1 od Pikachu4919 [CC BY 3.0], via scioly.org/wiki/

Pokiaľ Vás téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac:

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

Návštevou týchto stránok súhlasíte s použitím súborov cookies od nás a tretích strán najmä za účelom analýzy návštevnosti. Viac informácií tu.
cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk