Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

Vedecké leto 2014 - odznak a certifikát Charles Darwin

Témou VEDECKÉ LETO 2014 je vznik a vývoj života na Zemi. Do certifikátu a odznaku sme vložili veľa prvkov, ktoré s témou súvisia, a schovali sme v nich zopár hádaniek. Rozlúštite ich?  

VEDECKÉ LEto 2014 - OTÁZKY 

 • Dokážeš vymenovať všetky biogénne prvky, ktoré vidíš? A molekuly, ktoré sú nevyhnutné pre život? 
 • Ako sa nazýva raketa zobrazená na diplome, ktorá bola ako prvá vyslaná do vesmíru?
 • Aké je meno patróna tábora 2014? (nápoveda: pozri sa na odznak v zrkadle)

VEDECKÉ LETO 2014 - ODZNAK 

 

VEDECKÉ LETO 2014 - CERTIFIKÁT

 • Nájdete na ňom živočíšnu a rastlinnú bunku ako zastúpenie základnej jednotky živého organizmu.
 • Základné biogénne prvky. 
 • Ďalej trilobita ako jedného z dávnych obyvateľov našej planéty.
 • A tiež môžete vidieť prechodovú fázu medzi rybami a obojživelníkmi nazývanú panderichthys.
 • Schematicky je zachytený i vývoj človeka až do dnešných dní.  
 • A ako zástupcu ľudských vynálezov nájdete na certifikáte prvú umelú družicu planéty Zem. 

 

 

patrÓn Charles Darwin
 

Narodený: 12. február 1809 v Anglicku
Zomrel: 19. apríl 1882 v Anglicku

Meno Charlesa Darwina si väčšina z nás spojí s teóriou evolúcie. Niet sa čo čudovať, v tej dobe išlo o veľmi prelomový objav a naše súčasné poznatky sa od neho odvíjajú. Charles Darwin bol britský prírodovedec a zakladateľ evolučnej biológie. Evolučnú teóriu opieral o prírodný výber a pohlavný výber. Aj napriek tomu, že sa Ch. Darwin stretol s odporom cirkvi, svoju teóriu presadil vďaka mnohým dôkazom, ktoré získal počas plavby okolo sveta trvajúcej celých 1742 dní. Aj keď pôvodne vyštudoval teológiu a ako vedec začínal na poli geológie, evolučnou biológiou sa zaoberal až do konca svojho života. 
 

 • Objavil veľa fosílií a živých tvorov do tej doby vede neznámych
 • Presadil novú teóriu o pôvode človeka
 • Spísal slávnu knihu O pôvode druhov

Zaujímavosti:

 • Aj keď je Charles Darwin akýmsi symbolom ateistického pohľadu na svet, je známe, že počas päť-ročnej plavby okolo sveta bol námorníkmi zosmiešňovaný, kvôli svojmu neustálemu odvolávaniu sa na bibliu.
 • Ako študent bol Darwin súčasťou klubu gurmánov, kde ochutnával mnohé exotické lahôdky. Svoju vášeň – skúšať nové zaujímavé pokrmy – ešte prehĺbil počas svojej plavby. Dlhý čas napr. jedol korytnačie mäso. 

RIEŠENIE: 

1) COHN (uhlík - čierna farba, kyslík - modrá farba, vodík - červená farba, dusík - zelená farba) ,O2, H2, N2, C2, H2O, CO2, CH4
2) SputnIk 1
3) Charles Darwin

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk