Veda nás baví

Interaktívne a zábavné aktivity pre deti

MASTER LEKTOR
krúžku VEDA NÁS BAVÍ

Náš projekt je určený predovšetkým pre nadšených pedagógov, ktorí by chceli samostatne zrealizovať a viesť krúžok Veda nás baví ako naši zaškolení Master lektori.

Hľadáme príjemných, samostatných, organizačne schopných a nadšených záujemcov o prácu s deťmi, ktorí majú vzťah k skúmaniu a poznávaniu.

Staňte sa Master lektorom!

Získate nielen motivačnú finančnú odmenu, ale aj cennú pedagogickú prax a to vďaka tomu, čo Vás baví a napĺňa.

Ponúkame:

 • Odmenu vo výške až 16 EUR/lekciu
 • Materiály na všetky experimenty a podrobné učebné plány
 • Školenie zdarma, pokiaľ otvoríte krúžok
 • Podporu nášho koordinátora pre daný kraj
 • Pracovný pomer vždy na jeden celý polrok školského roku (14 lekcií)
 • Prácu na dohodu alebo živnostenský list

Požadujeme:

 • Prax a odbornosť je výhodou
 • Sympatické a priateľské vystupovanie
 • 2x za polrok účast na školení
 • Miesto bydliska ideálne v danom meste, kde prebieha krúžok
 • Minimálny vek 18 rokov

Prečo to robíme?

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam vieme, že medzi našimi nejlepšími lektormi prevažujú učitelia základných škôl, ktorí poznajú prostredie školy a k deťom majú vybudovaný pozitívny vzťah.

Radi by sme naše vedecké krúžky rozšírili aj do škôl v menších mestách, preto sme začali s novým projektom MASTERLEKTOR, ktorý ponúka možnosť uplatniť sa ako nezávislý vedúci krúžku VEDA NÁS BAVÍ s našou plnou podporou.

Prečítajte si rozhovor s Master lektorkou o skúsenostiach s vedením krúžku VEDA NÁS BAVÍ, pozrite sa na hodnotenie krúžkov rodičmi alebo na hodnotenie projektu aktívnymi Master lektormi.

Mám záujem o pozíciu

kroužky - experiment světloděti zkouší funkci ledvinlekce oko a jeho funkceosvědčení za účast na kroužku

Mám záujem o pozíciu Master lektor

Nebo pokud nemůžete přiložit CV, prosíme o doplňující informace:

 

Spracovanie osobných údajov poskytnutých v tomto formulári je neodmysliteľné pre plnenie zmluvy či rokovania o ponuke služieb. Osobné údaje nebudú poskytnuté inému subjektu. Viac pozri Zásady spracovania osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

spoločností VEDA NÁS BAVÍ n.o., IČO 45 741 697, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri vedeným pod číslom OVVS-53525/420/2013-NO (ďalej len "Správca").

Súhlasím, aby moje osobné údaje zadané do formulára vyššie boli na základe tohto súhlasu spracovávané nad rámec rokovaní o pracovnej pozícii na účel možné ponuky pracovnej pozície v budúcnosti a to po dobu 3 rokov, najdlhšie však do odvolania tohto súhlasu.

Som si vedomí/á práva svoj súhlas neposkytnúť a ďalej svojich práv súhlas kedykoľvek odvolať či upraviť, požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, ich opravy alebo vymazaniu, poprípade obmedzenia spracovania a práva vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj práva na prenositeľnosť údajov.

Mal/a som možnosť zoznámiť sa so Zásadami spracovanie osobných údajov.

Výslovne prehlasujem, že som oprávnení/ná tento súhlas poskytnúť, a že som starší ako 18 rokov a že poskytnutím údajov a iných informácií Správcovi som neporušil/la žiadne všeobecne záväzné právne predpisy. Ďalej potvrdzujem, že údaje a ďalšie informácie, ktoré som mu o svojej osobe poskytol/la sú pravdivé.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám infosk@vedanasbavi.sk

cancel
helpline kroužky

Môžeme Vám pomôcť?

Nedarí sa Vám dokončiť prihlášku? Pokiaľ máte problém, neváhajte nás kontaktovať:

Email: infosk@vedanasbavi.sk